Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
   Δραστηριότητες
 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Τα Αρχεία Ν. Φθιώτιδας έχουν αναπτύξει δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς-επιμορφωτικούς σκοπούς σε συνεργασία με φορείς της πρωτοβάθμιαας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

Άσκηση Φοιτητών

Τα Γ.Α.Κ. Φθιώτιδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, δέχονται κάθε χρόνο φοιτητές για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Επίσης, πρακτική άσκηση μπορούν να πραγματοποιήσουν στην υπηρεσία μας φοιτητές Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τέλος, κατά το διάστημα από Φεβρουάριο 2009 έως Αύγουστο 2010, απασχολήθηκαν τρία (3) άτομα στο πλαίσιο του Προγράμματος Stage στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και Γενικά Αρχεία του Κράτους, για πρακτική άσκηση ειδικότητας ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ Διοικητικού.

Υποστήριξη εργασιών

Η αρχειακή υπηρεσία διαθέτει αρχειακό υλικό σε ομάδες εργασίας μαθητών, καθώς και σε φοιτητές για την εκπόνηση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών καθώς και διδακτορικών διατριβών.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Στο πλαίσιο λειτουργίας της υπηρεσίας των Γ.Α.Κ.- Αρχείων Ν. Φθιώτιδας εκπονούνται και υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα. Παράλληλα, πραγματοποιούνται επισκέψεις μικρών ομάδων ή και μεμονωμένων μαθητών και φοιτητών με στόχο τη συλλογή στοιχείων για την εκπόνηση εργασιών.

1.  "Γνωριμία με τα ΓΑΚ - Αρχεία Ν. Φθιώτιδας. Η ιστορία μιας οικογένειας μέσα από το αρχείο της"

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Δ', Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων, Δημοτικών Σχολείων του Ν. Φθιώτιδας. Σκοπός του είναι η γνωριμία των παιδιών με την υπηρεσία των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Φθιώτιδας, χρησιμοποιώντας επιλεγμένο υλικό από το οικογενειακό αρχείο του Γεωργίου Πλατή. Οι μαθητές καλούνται μέσα από ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού με έγγραφα, φωτογραφίες και άλλο αρχειακό υλικό να ανακαλύψουν την ιστορία της οικογένειας Πλατή και να φτιάξουν το γενεαλογικό της δέντρο.

2.  "Περπατώντας στην Παλιά Λαμία "

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε ύστερα από παρότρυνση εκπαιδευτικών για την ανάδειξη της παλιάς Λαμίας μέσα από φωτογραφικό υλικό. Περιλαμβάνει τη γνωριμία με το Αρχείο και τις βασικές έννοιες της αρχειονομίας καθώς και μια παρουσίαση με φωτογραφίες και κείμενο καλύπτοντας θεματικά τις πλατείες, τις εκκλησίες, τα μνημεία, τα νεοκλασικά και τους χώρους πολιτισμού της Λαμίας. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε για παιδιά δημοτικού αλλά υπάρχει η δυνατότητα να προσαρμοστεί στις ανάγκες μεγαλύτερων παιδιών.

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκθέσεις
Συνέδρια-ημερίδες-σεμινάρια
Εκπαιδευτικές δράσεις
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ