Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεα Ν. Φθιτιδας λειτουργον τις εργσιμες ημρες των δημοσων υπηρεσιν. Το ωρριο λειτουργας του Αναγνωστηρου-Βιβλιοθκης εναι:

Δευτρα-Τετρτη 9:00-14:00, Πμπτη κλειστ, Παρασκευ 9:00-14:00.


Οι ερευνητς χουν δυναττητα πρσβασης σε λα τα ταξινομημνα αρχεα, με τους περιορισμος των ρθρων 42 του ν. 1946/91 και 16 του ν. 2690/1999, καθς και των διατξεων του ν. 2472/1997.
Τα Αρχεα Ν. Φθιτιδας ανταποκρνονται και στα αιτματα ατμων φορων για την παροχ πληροφοριν και αντιγρφων αρχειακο υλικο (ταν αυτ εναι δυνατ) και τηλεφωνικς, δι' αλληλογραφας μσω ηλεκτρονικο ταχυδρομεου.
Στο Αναγνωστριο, το οποο μπορε να φιλοξενσει ως οχτ (8) τομα, γνεται δεκτς κθε πολτης που αναζητε πληροφορες και ιστορικ στοιχεα, σμφωνα με τον «Κανονισμ λειτουργας της κεντρικς υπηρεσας και των περιφερειακν υπηρεσιν των Γ.Α.Κ.»

Στους ερευνητς χορηγονται φωτοαντγραφα (ταν η κατσταση του αρχειακο υλικο το επιτρπει) /και ψηφιακ αντγραφα του αρχειακο υλικο.

Κανονισμς αναγνωστηρου

Ατηση ερευνητ

Ατηση χοργησης αντιγρφων

Ατηση αναπαραγωγς υλικο

Δλωση για προσωπικ δεδομνα

Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεα Νομο Φθιτιδας λειτουργε βιβλιοθκη, υποστηρικτικ στις δραστηριτητες των Αρχεων και στις ρευνες των χρηστν-ερευνητν που συμβουλεονται το αρχειακ υλικ το οποο φυλσσεται στα Γ.Α.Κ. Φθιτιδας.
Τα Γ.Α.Κ. Φθιτιδας κθε χρνο εμπλουτζουν με αγορς και μικρς δωρες την ιστορικ βιβλιοθκη για την εξυπηρτηση των ερευνητν-επισκεπτν.
Η συλλογ της Βιβλιοθκης περιλαμβνει περπου 2000 βιβλα ιστορικο, λαογραφικο, αρχειονομικο και παιδαγωγικο περιεχομνου καθς και βιβλα ποικλης θεματολογας. Η τοπικ βιβλιογραφα αποτελε ιδιατερη εντητα. Επιπλον, στην βιβλιοθκη περιλαμβνεται πολ πλοσια συλλογ τοπικο τπου, απ το 1861 μχρι σμερα.

Η βιβλιοθκη δεν εναι δανειστικ και λειτουργε στο χρο του αναγνωστηρου σμφωνα με τον κανονισμ λειτουργας του. Το κοιν χει πρσβαση κατ τις ρες λειτουργας του Αναγνωστηρου.

Οι επισκψεις πραγματοποιονται σε συνεργασα με την εκπαιδευτικ κοιντητα του Νομο, ετε ως μεμονωμνες επισκψεις μαθητν, στο πλασιο της υλοποησης των σχολικν ερευνητικν εργασιν τους, ετε κατ τμμα με τη συνοδεα υπεθυνων εκπαιδευτικν και μετ απ συνεννηση με το προσωπικ του Αρχεου, για καλτερο προγραμματισμ σε σχση με τις υπλοιπες αρχειακς εργασες και για να μη συμπσουν περισστερες επισκψεις σχολεων.
Κατ την επσκεψη γνεται ξενγηση στους χρους του Αρχεου και παρουσαση πηγν της Ιστορας στους μαθητς σε μια προσπθεια δημιουργας αρχειακς συνεδησης και ευαισθητοποησς τους για την τοπικ ιστορα του Ν. Φθιτιδας. Επιπλον, οι μαθητς ενημερνονται για τον τρπο λειτουργας της υπηρεσας (παραλαβ, συντρηση, ταξινμηση και αρχειοθτηση του αρχειακο υλικο). Οι εκπαιδευτικο της Πρωτοβθμιας και Δευτεροβθμιας Εκπαδευσης χουν τη δυναττητα να επιλξουν απ τα εκπαιδευτικ προγρμματα  που θα βρουν στις σελδες αυτς της τοποθεσας. Μετ απ συνεννηση, εναι δυνατ να ετοιμαστον απ το Αρχεο ειδικ εκπαιδευτικ προγρμματα που θα ανταποκρνονται καλτερα στις ανγκες της κθε τξης.

Για οποιαδποτε διευκρνιση επικοινωνστε μαζ μας τηλεφωνικς μσω e-mail επισκεφθετε μας.   

 

 

-