Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
 

Τα αρχεία που φυλάσσονται στα Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Φθιώτιδας καλύπτουν χρονικά την περίοδο από το 1835 έως και σήμερα.
Από τις σημαντικότερες συλλογές για την τεκμηρίωση της τοπικής ιστορίας είναι τα συμβολαιογραφικά αρχεία που αποτελούν ανεξάντλητη πρωτογενή πηγή πληροφοριών για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.
Τα εκπαιδευτικά αρχεία ξεδιπλώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και σημαντικά ιστορικά στοιχεία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, το εκπαιδευτικό σύστημα, τα μαθήματα, κ.ά.
Τα δημοτικά αρχεία παρέχουν πληροφορίες για τα ιστορικά δρώμενα της πολιτικής ζωής και του ιδιωτικού βίου καθώς και στοιχεία για τη διοίκηση των τοπικών ζητημάτων και υποθέσεων αποτελούν την κύρια θεματολογία αυτών των αρχείων.
Από το περιεχόμενο των δικαστικών αρχείων αντλούνται πληροφορίες σχετικές αφενός με  την διαδικασία εκδίκασης μίας υπόθεσης και αφετέρου με την κατεξοχήν λειτουργία του Δικαστηρίου.
Τα αρχεία αυτά μπορεί να είναι αποτυπωμένα σε ένα ευρύ φάσμα υποστρωμάτων, μπορεί δηλαδή να είναι λυτά έγγραφα, χειρόγραφα βιβλία, φωτογραφίες, σε ηλεκτρονική μορφή ή και οπτικοακουστικά αρχεία (μαγνητικές ταινίες, μπομπίνες κ.ά.) σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία. Είναι θεωρητική και όχι φυσική.

Συγκεκριμένα στα Αρχεία Ν. Φθιώτιδος υπάρχουν οι εξής ομάδες αρχείων:

Διοικητικά αρχεία – Νομαρχίες και ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
Δικαστικά αρχεία – Δικαστικές αρχές
Δημοτικά αρχεία – Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εκπαιδευτικά αρχεία – Σχολεία, Σχολές, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Αρχείο Υποθηκοφυλακείου

Ιδιωτικά Αρχεία – Ιδιωτικές συλλογές

Συλλογές
Συμβολαιογραφικά αρχεία – Συμβολαιογράφοι


Συμβολαιογραφική πράξη,
8-12-1836.
Αρχείο συμβολαιογράφου Βασιλείου Περραιβού


Πτυχίο Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ (Γεώργιος Πλατής),
1-10-1918.
Προσωπικό αρχείο Γεωργίου Πλατή


Φωτογραφική κάρτα με άποψη του Φρουρίου της Λαμίας, 1911.
Συλλογή Γ.Α.Κ. Φθιώτιδας


Επαρχεία Φθιώτιδας, 1895. Ιω. Βορτσέλας, Φθιώτις, Αθήνα 1907


Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων του Δήμου Λαμιέων "Σαραμουσακλή", ετών 1930-1931.
Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αρρένων Σαραμουσακλή (Ροδίτσα)

Δημοτολόγιο Δήμου Ηρακλειωτών, 1853.
Αρχείο Δήμου Ηρακλειωτών

,
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)